STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

Tehnologija pametnih telefona i interneta mogu da budu od velike pomoći za starije osobe u njihovom svakodnevnom životu. Starija lica su pokazala veliko interesovanje kako da koriste svoje telefone i tablete za komunikaciju sa bližnjima, zabavu ili kao izvor informacija.

U cilju da se ispuni potreba starije populacije da jednako učestvuju u svim mogućnostima savremene tehnologije kao i mlađi, kao i da im se otvore vidici na koji to način mogu koristiti internet i svoje telefone u veoma praktične svrhe, stvoren je projekat “IKT za starije”.

U Bijelom Polju, u okviru ovog projekta, organizovana je obuka korisnika JU Doma Starih „Bijelo Polje“. Predavač je bila Aida Idrizović kao predstavnik NVO „Multimedijal Montenegro“. Ona je održala predavanje i praktičan rad na temu digitalne pismenosti u kojem je učestvovalo 27 korisnika starosne dobi.

Predavanje je sadržalo kratku istoriju interneta. Informacije o društvenim mrežama i svim mogućnostima koje pruža internet, poput elektronske pošte i video poziva.

STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

Učestvovalo je 27 korisnika Doma, koji su imali priliku da postavljaju pitanja, kao i dobiju savjete o korišćenju svojih pametnih telefona i tableta. Volonteri su pomogli korisnicima da instaliraju aplikacije poput YouTube-a. Naučili su ih kako da provjere elektronsku poštu, a neki od njih su pokazali interesovanje za igranje šaha preko telefona.

Korisnici Doma su humorom i dobrim duhom iskazali zahvalnost na posjeti predavača i volontera, kao i veliko interesovanje za temu predavanja.

STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

Projekat “IKT za starije” ima za cilj da informiše i edukuje ovu grupu ljudi koja je u našem društvu u većini slučajeva izostavljena iz virtuelnog svijeta. Samim tim, izolovani su od velikog broja važnih intormacija koje mlađe generacije lako dijele među sobom. Osim toga i mnogih servisa koji bi im mogli olakšati svakodnevni život, poput plaćanja računa preko interneta, ili naručivanja ljekova. Zvanični sajt ovog projekta, www.eservisi.me, nudi ove i mnoge druge usluge koje su od pomoći starijim licima.

Naši stariji sugrađani su dobili lijep podsjetnik da ih starost ne mora spriječiti da uče i povezuju se s drugima!