SUBVENCIONISANJEM ZARADA RE POPULACIJI RIJEŠITI PROBLEM NEZAPOSLENOSTI

Danas je na konferenciji za medije, NVO MMNE povodom završetka projekta „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine”, pokrenuto pitanje za inicijatevu da se subvencioniše zarada RE populaciji po ugledu na modeli koji imaju lica sa invaliditetom.

Uspostavljanje programa subvencionisanja zarada pripadnicima RE populacije u državnim ustanovama i privatnom sektoru najbolji je način za rješavanje problema zapošljavanja romske zajednice, poručio je predsjednik NVO Multimedial Montenegro, Željko Đukić.

„Ako već imamo olakšice za zapošljavanje osoba sa invalditietom, država bi da takvu vrstu subvencija mogla uspostaviti i za zapošljavanje RE populacije. Smatram da država ima finansijske kapacitete da na takav način stimuliše zapošljavanje pripadnika romske zajednice, jer ih nema puno u Crnoj Gori. Zato smo mi i spremni da iniciramo takvu vrstu podrške, jer uprkos brojnim strategijama, akcionima planovima i zakonima, stanje na terenu nije zadovoljavajuće“, istakao je Đukić.

Predsjednik NVO Multimedial Montenegro osvrnuo se i na sve aktivnosti koje su realizovali u okviru projekta „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine”, naglašavajući da su zadovoljni postignutim rezultatima.

„Brojnim aktivnostima smo tokom prethodnih šest mjeseci smo uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava radili na unaprjeđenju položaja RE populacije u Bijelom Polju. Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da smo vrlo uspješno realizovali projekat, te da smo sva novac iskoristili u prave svrhe i tako došli do dobrih rezultata. Radili smo na podizanju svijesti javnosti, kao i donosioca odluka, kako bi kreirali nove politike podrške, implementirali postojeće, a sve kako bi se unaprijedio položaj romske populacije i to u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite“, podsjetio je Đukić.

Posebnu pažnju, kako je kazao, posvetili su i edukaciji Roma i Romkinja, kao i promociji njihovog jezika i bogate kulturne baštine.

„Vodili smo i intezivnu kampanju putem medija, kako bi se čuo glas RE populacije i mislim da smo uspjeli u tome. Izradili smo i desetak dokumentarnih filmova, u kojima su u prvom planu bili upravo predstavnici Roma i njihovi stavovi o problemima sa kojima se suočavaju. Takođe, izradili smo i web sajt sveore.me, na kojem se mogu naći sve informacije o RE populaciji u Crnoj Gori, a uspješno smo obilježili i Dan Roma uz brojne sportske i kulturno-umjetničke aktivnosti i programe. Na svemu tome nastavljamo da radimo i nakon projekta, jer smo izgradili sjajne odnose sa aktivistima iz RE populacije i uvijek ćemo biti tu da im izađemo u susret i pomognemo koliko je u našoj mogućnosti, što je dodatna vrijednost projekta“, poručio je predsjednik NVO Multimedial Montenegro, Željko Đukić.

Zahvalnost za pruženu pomoć i podrškim pripadnicima romske populacije izrazila je Zineta Semilović, koja je istakla da je ovo jedna od rijetkih projekta od kojeg su direktne benefite imali upravo Romi i Romkinje.

„Zaista smo i iznenađeni rezultatima ovog projekta i zahvalni gospodinu Đukiću i svima iz NVO Multimedial Motenegro. Ovaj projekat treba da posluži kao primjer svima, jer znamo da sus e u nekom prethodnom periodu podržavali oni projekti od kojih Romi nijesu imali nikakve koristi“, navela je Selimović.

Ona je takođe istakla da je zapošljavanje i dalje jedan od najvećih problema, te je inicijativu Đukića o uspostavljanju programa za subencionisanje zarada ocijenila odličnom.

„Najveći problem Roma u Rakonjama je stanovanje, dok je za nas u Strojtanici zapošljavanje, jer imamo dosta mladih koji su završili Srednju stručnu školu, neki imaju treći, a neki četvrti stepen obrazovanja, ali i dalje nemaju posao. Sigurna sam da bi se rješavanje problema zapošljavanja smanjilo siromaštvo, te da bi se riješili i ostali prolemi“, istakla je Selimović.

I NVO aktivista i aktivista u RE zajednici, Goran Joksimović, pohvalio je rezultate projekta „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine”.

„Ovo je jedan od rijetkih projekata koji je uspio da ujedini sve donosioce odluka na lokalnom nivou, predstavnike svih institucija, od obrazovnih do zdravstvenih, tako da mislim da je to posebna vrijednost ovog projekta. Takođe, na brojnim tribinama i okruglim stolovima mogle su se čuti sjjane ideje, poput one o pretvaranje Strojtanice u zanataski centar, tako da je to, pored subvencionisanje zarada, takođe dobar način za rješavanje najvećeg problema Roma“, istakao je Joksimović.

On je napomenuo i da se u proteklom periodu radilo na uključivanju Roma u obrazovni sistem, te da je i dalje potrebno raditi na tome, kao i na smanjenju stepena diskriminacije, ali prioritet je, kako je kazao, i dalje zapošljavanje.