SVAKI RAZVOJ JE POTREBNO PODRŽATI MJERLJIVIM PLANOM!

Kako bi otključali svoj potencijal prvi korak je osvješćivanje. Osvjestiti čime zaista raspolažete i volja da potencijal iskoristite.

U nastavku su samo neka od pitanja koja vam mogu pomoći da dođete do što konkretnijih odgovora:

Koje su moje želje vezano za karijeru?

Koje veštine želim da razvijem?

Kako mogu obogatiti svoje iskustvo?

Koje lekcije/edukacije su mi potrebne kako bih svoj trenutni posao radio/la bolje?

Šta me zanima?

A ono što vam zapravo nijesmo pomenuli prije ciljeva i planova, da treba da krenete od želja, šta bismo voljeli/željeli, i da li neko može da nam pruži podršku u ostvarenju tih ciljeva?

Projekat ,,Osnaživanje mladih osoba za pokretanje sopstvenog biznisa“ pruža podršku ekonomskom osamostavljivanju i unaprijeđenju socio-ekonomskog položaja kod mladih ljudi uz pomoć novih znanja i vještina.

Najvažniji aspekt projekta je da mladima sa sjevera Crne Gore pružimo podršku da svoju ideju razviju u uspješan biznis. Praktični rad uz podršku mentora, ali i učenje sa svojim vršnjacima, polaznicima omogućiće da prve i najizazovnije korake u preduzetništvu naprave tokom obuke.

Projekat finansira Ministarstvo sporta i mladih nekadašnje Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, a sprovodi ga NVO Multimedial Montenegro.