EVROPSKA UNIJA U OČIMA MLADIH

EVROPSKA UNIJA U OČIMA MLADIH Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji je važan za cijelo društvo, međutim važnu ulogu u ovom procesu imaju mladi, posebno je važno čuti mišljenje mladih, kako oni gledaju na process pristupanja i šta oni očekuju…