U BERANAMA PREDSTAVLJEN PROJEKAT “NOVI PRISTUP ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM”

Osobama sa invaliditetom iz našeg grada (OSI) danas je predstavljen projekat “Novi pristup zapošljavanja osoba sa invaliditetom”, koji je, u saradnji sa NVO “Sjeverna zemlja” iz Berana, pokrenula NVO “Multimedijal Montenegro” iz Bijelog Polja.

Ciljna grupa projekta su nezaposlena lica sa invaliditetom iz Bijelog Polja i Berana koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. To se odnosi na lica starosne dobi između 18 i 45 godina, koja imaju umjereni i lakši invaliditet bez psihičkih oštećenja, a koja pritom imaju minimum završenu srednju školu i elementarno poznavanje rada na računaru.

Predsjednik NVO “Multimedijal Montenegro” Željko Đukić, kazao je da su ovaj projekat osmislili za osobe sa invaliditetom koje imaju neki fizički nedostatak ili ograničenje, da mogu da rade, a da im to ograničenje ne smeta.

„Te osobe će raditi ono što je ultra-atraktivno u svijetu. To je, prije svega, multimedijalna produkcija, fotografija, digitalna fotografija, grafički dizajn… Govorili smo da je sve oko nas virtuelno, internet trgovina je posebno sada, u vrijeme korone, u ekspanziji, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Samo koliko se kompanija brzo reorganizovalo i otvorilo online prodavnice za koje znam da i dan danas funkcionišu. Uz to, polaznici će učiti i o drugim mogućnostima zarade preko interneta“, najavio je Đukić.

On je pojasnio da će pored toga što će na novi način zaposliti OSI, njih osam tokom tri mjeseca trajanja obuke biti plaćeno po 115 eura.

„Nakon toga petoro će u trajanju od šest mjeseci biti zaposleno po ugovoru o radu i primaće bruto platu u iznosu od 455 eura. Kada isteknu tih šest mjeseci, ugovori o radu za tri osobe će biti prioduženi na period od devet mjeseci. Pohađanjem naše tromjesečne obuke, osam ljudi će naučiti nešto novo, jedan dio od njih će ostati da radi kod nas, dok će se drugi dio zaposliti u nekoj drugoj firmi ili će pokrenuti sopstveni posao“, rekao je predsjednik NVO “Multimedijal Montenegro” .

Đukić tvrdi da će OSI koje prođu kroz petomjesječni rad biti veoma obučene, jer će im, kako kaže, obuku držati ljudi iz prakse, koji svaki dan rade na pomenutim poslovima.

On je napomenuo da neće biti primijenjen koncept klasičnog predavanja, nego learning by working  (učenje radeći).

Obuka će biti sprovedena u prostorijama NVO “Multimedijal Montenegro” u Bijelom Polju, koje su opremljene po savremenim standardima.

Projekat “Novi pristup zapošljavanja osoba sa invaliditetom” podržan je od strane Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) u okviru grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Na prezentaciji projekta, pored Đukića, govorili su direktor NVO “Sjeverna zemlja” Marinko Barjaktarović, predstavnica ZZZCG Jadranka Rakonjac i asistentkinja na projektu Seada Džafić.