Danas je sasvim jasno da sa naukom, kao sudbinom, opstajemo ili nestajemo. Sa njom možemo stvoriti blagostanje ili pakao na planeti koja je, koliko do sada znamo jedino stanište života i inteligentnih bića.

Da li u 21. Vijeku treba objašnjavati šta je to nauka? Neko će reći nauka je svuda oko nas. I najobičniji predmeti kojima se služimo proizvod su savremene nauke i tehnologije. Ali nauka zaslužuje mnogo višu ocjenu od toga. Neki njeni veliki pobornici će reći da je nauka najznačajniji intelektualni proizvod i najveće civilizacijsko dostignuće modernog doba, da zauzima avangardno mjesto u ljudskom društvu.

Osnovni resurs svake države su ljudi i prostor. Kada kažemo ljudi mislimo na zanje i intelektualni potencijal stanovništva i na njihovo efikasno korišćenje, odnosno profesionalizaciju svih segmenata društva.

Naučnici se ne odriču lako svojih teorija. Iako za njih još nema krucijalnih dokaza pa neki filozofi konstatuju da i vjerovanje u naučne teorije predstavlja svojevremenu fundamentalističku vjeru, slično religioznom vjerovanju.

Osnovna misija nauke jeste otkrivanje zakona prirode. U vezi sa tim postoji skoro koncenzus, kao što je rečeno, da nema boljeg puta od nauke da se upoznaju fizički svijet i fizičke pojave.

Ovaj projekat ima za cilj da popularizuje nauku i pruži podršku razvoju razvoju funkcionalnih znanja.

Kampanja se realizuje u okviru projekta ,,UČENJE NIJE MUČENJE“ koji NVO Multimedijal Montenegro realizuje uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

Категорије: Mladi