OTKRIĆA DOLAZE SAMO ONIMA KOJI ŽELE DA IH RAZUMIJU!

Danas je sasvim jasno da sa naukom, kao sudbinom, opstajemo ili nestajemo. Sa njom možemo stvoriti blagostanje ili pakao na planeti koja je, koliko do sada znamo jedino stanište života i inteligentnih bića.

Da li u 21. Vijeku treba objašnjavati šta je to nauka? Neko će reći nauka je svuda oko nas. I najobičniji predmeti kojima se služimo proizvod su savremene nauke i tehnologije. Ali nauka zaslužuje mnogo višu ocjenu od toga. Neki njeni veliki pobornici će reći da je nauka najznačajniji intelektualni proizvod i najveće civilizacijsko dostignuće modernog doba, da zauzima avangardno mjesto u ljudskom društvu.

Osnovni resurs svake države su ljudi i prostor. Kada kažemo ljudi mislimo na zanje i intelektualni potencijal stanovništva i na njihovo efikasno korišćenje, odnosno profesionalizaciju svih segmenata društva.

Naučnici se ne odriču lako svojih teorija. Iako za njih još nema krucijalnih dokaza pa neki filozofi konstatuju da i vjerovanje u naučne teorije predstavlja svojevremenu fundamentalističku vjeru, slično religioznom vjerovanju.

Osnovna misija nauke jeste otkrivanje zakona prirode. U vezi sa tim postoji skoro koncenzus, kao što je rečeno, da nema boljeg puta od nauke da se upoznaju fizički svijet i fizičke pojave.

Ovaj projekat ima za cilj da popularizuje nauku i pruži podršku razvoju razvoju funkcionalnih znanja.

Kampanja se realizuje u okviru projekta ,,UČENJE NIJE MUČENJE“ koji NVO Multimedijal Montenegro realizuje uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.