Upotreba alkohola na gradilištima zabrinjavajuća

Upotreba alkohola na gradilištima zabrinjavajuća

Nvo MMNE (Multimedijal Montenegro) kroz projekat “Građevina bez povreda”  sprovela je višemjesečno istraživanje o uzrocima i najčešćim povredama na radu u sektoru građevine. Ovim istraživanjem obuhvaćene su građevinske firme, projektni biroi, nadzorni organi i radnici na građevini. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 50 ispitanika. Cilj sitraživanja je da dođemo do podataka i razvijenosti svijesti zaposlenih u sektoru građevine o značaju primjene zakonskih propisa u domenu zaštite na radu na gradilištu. Kroz upitnik smo ispitali koliko je i koji su to najčešći oblici povreda na radu, njihovi uzroci i posledice. Koliko zaposleni imaju spremne i ispravne mašine, opremu i uređaje za obavljanje određenog građevinskog posla. Koji je procenat rada na građevini u alkoholisanom stanju, koju zaštitnu opremu koriste prilikom rada na gradilištu i sl.

Na bazi dobijenih podataka došli smo do zaključka da svijest zaposlenih, u sektoru građevine nije na zadovoljavajućem nivou. Jedan od pokazatelja jeste i to da je najveći broj povreda i smrtnih slučajeva u Crnoj Gori u pravo u sektoru građevine.

Upotreba alkohola na gradilištima zabrinjavajuća

Kroz istraživanje smo došli do podataka da je pad sa visine u procentu od 32% zatupljen kao najčešća povreda na radu. Dok je 59% ispitanika zbog rada na niskim temperaturama dobilo prehladu, odnosno 24% ispitanika je imalo sunčani udar. Zbog rada na visokim temperaturama. Važno je pomenuti da je istraživanje sprovedeno na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane I Plav gdje su u zimskom periodu veoma niske temperature. Zabrinjavajući podatak je čak 54% ispitanika saopštilo da imaju saznanja de je neko pod dejstvom alkohola radio na gradilištu. U najvećem procentu prema podacima koje smo dobili kroz istraživanje. Rad na visini je potencionalno naj rizičniji uzrok  do povrede na radu, nakon toga opasnost uslijed rušenja, strujni udar I upotreba mašina. Takođe u visokom procentu zastupljeni kao potencijalni rizik za povrednu na radu.

Nepažnja je najveći uzrok koji dovodi do povrede na radu, nakon toga loša koordinacija između sektora I zaoposlenih. Nizak procenat upotrebe zaštitne opreme, rad pod dejstvom alkohola, neispravnost opreme I mašina, brzina rada I loš timski rad. Takodje, 34% ispitanika je odgovorilo da je pod nekim oblikom stresa tokom rada. Isti procenat ispitanika je saopštio da poslodavci imaju nerealne ciljeve I rokove završetka posla. Rukovanje ručnim mašinama koje se koriste u građevini procentualno prouzrokuju najviše povreda na radu. Nakon toga ručni alati I male građevinske mašine.

U narednih nekoliko dana iz štampe će izaći publikacija sa mjerama I preporukama za zaštitu na radu u građevini koja će biti dostupna u elektronskom format na web sajtu www.mmne.me I www.naradu.me. Štampana verzija će biti distribuirana zaposlenima u građevini na teritoriji sjevera crne gore. S obzirom na nizak nivo svijesti o značaju opreznog rada I upotrebe zaštitne opreme pri kraju je produkcija video spota. Koji će biti aktivno promovisan putem društvenih mreža. Kako bi pokušali da utičemo na građevince da su ŽIVOT I ZDRAVLJE najpreči.

Željko Đukić – Predsjednik NVO MMNE

+38269113114