USKORO CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA U BIJELOM POLJU

Važnost kreativnih industrija i efekata kreativne ekonomije na sveukupni rast BDP-a i povećanja broja zaposlenih prepoznato je u mnogim državnim dokumentima. Tokom 2020 godine na prostoru vojnog kompleksa Cerovo ministarstvo Kulture planiralo je izgradnju regionalnog HUB-a za kreativne industrije u Bijelom Polju. Međutim za taj projekat i dalje nema naznaka da će biti realizovan. Tokom realizacije više aktivnosti i projekata sa akterima u sektoru kreativnih industrija NVO MMNE u partnerstvu sa opštinama Jablanica, Konjic. Danilovgrad i NVO LINK iz Mostara započela je realizaciju projekta. ,,Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica” . Koji se finansira kroz program prekogranične saradnje Crna Gora – Bosna i Hercegovina.

USKORO CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA U BIJELOM POLJU

Prošle nedjelje u EU kutku održana je prva radionica za uspostavljanje Kreativnog centra u Bijelom Polju, koji će se oformiti kroz projekat.

Na radionici je održana prezentacija projekta zainteresovanim lokalnim akterima i predstavljene su planirane aktivnost projekta i rad budućeg Kreativnog centra, kroz koji će se stvoriti uslovi za razvoj kreativnih industrija u Bijelom Polju.

Tokom radionice potpisan je i Sporazum o korišćenju budućeg Kreativnog centra. Koji su potpisali predsjednik NVO MMNE Željko Đukić. Julija Tvrdišić Artmania kreativna radionica, Marija Raosavljević Mayor d.o.o, Nermin Omerhodžić Merkator international, Anesa Ličina Creative Montenegro d.o.o. Pored potpisnika sporazuma sastanku su prisustvovali predstavnici prosvjetnih institucija, privrede i drugi akteri u sektoru kreativnih industrija iz Bijelog Polja.

USKORO CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA U BIJELOM POLJU

Događaju je prisustvovao koordinator projekta ispred partnerske organizacije “Udruženje za poduzetništvo i posao – LINK” Mostar Rasim Tulumović koji je iskazao veliko zadovoljstvo kvalitetom ideja koje će biti realizovane u budućem centru kreativnih industrija u Bijelom Polju.

ME4EU

EU Info Centar

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

Vlada Crne Gore