Valorizacija drveta u Crnoj Gori

Valorizacija drveta u Crnoj Gori

?POVEĆAJMO razvojne mogućnosti Crne Gore KREIRANJEM NOVIH PROIZVODA u sektoru drvoprerade.? Drvna industrija Crne Gore ima tradiciju dugu preko 130 godina!?Rezana građa I trupci sačinjavaju najveći procenat ukupnog izvoza proizvoda od drveta!?Većinu gotovih proizvoda od drveta uvozimo iz zemalja iz okruženja!✔VRJEME JE DA POVEĆAJMO KONKURENTNOST U DRVOPRERADI?VRJEME JE DA VALORIZUJEMO NAŠE PRIRODNO BOGATSTVO!?Budite kreativni, vrijedni I osmislite nove proizvode od drveta!?Potrebni su finalni proizvodi od drveta koji će biti konkurentni na domaćem I mueđunarodnom tržištu.

Valorizacija drveta u Crnoj Gori

✔OSNAŽIMO EKONOMIJU CRNE GORE!?POVEĆAJMO KONKURENTNOST U DRVOPRERADI!?*Obim proizvodnje i stepen finalizacije u sektoru drvoprerade vrlo nizak u poređenju sa količinama drvne mase. U Crnoj Gori bilježimo nisku konkurentnost drvoprerađivača, posebno u ruralnim područjima, što utiče na razvoj, nisku upošljenost i niske plate u sektoru drvoprerade.?Projekat „Valorizacija drvoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. www.valorizuj.me

Projekat „Valorizacija drvoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore“ ima za cilj da poveća razvojne mogućnosti sjevera Crne Gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade. Novi finalni proizvodi od drveta će doprinijeti razvoju drvoprerade na sjeveru Crne Gore,  podizanjem nivoa znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta, razvijanjem novih proizvoda i povećanjem interesovanja šire javnosti / tržišta za proizvode od drveta.