Važno je dobiti sredstva iz EU fondova bez obzira jesu li to NVO ili institucije!

Važno je dobiti sredstva iz EU fondova bez obzira jesu li to NVO ili institucije!

O važnosti EU fondova danas je govorio i Željko Đukić predjsednik NVO „Multimedijal“, a kako je i on istakao Crna Gora ulazi u sedmu godinu pregovora sa EU i u tom periodu ostvarila je veliki broj benefita koji su proistekli iz projekata finansiranih iz EU fondova.

„Veliki broj naših institucija, javnih preduzeća, pa i nevladinih organizacija je u proteklom periodu  dobilo grantove, od kojih su naši građani imali direktne benefite. Poenta je da nije važno da li će neko iz NVO sektora dobiti sredstva ili će pak to biti neka državna ustanova, samo želimo da istaknemo važnost konkurisanja radi dobijanja grantova, kako bi unaprijedili stanje u našem gradu i suočili se sa izazovima kojima su pred nama“, kazao je Đukić.

    

On je napomenuo i da su od samog početka pregovora pa do danas i nevladine organizacije  uspjele da ojačaju svoje kapacitete, s obzirom da su EU delgacija i brojne međunarodne organizacije ulagale dosta energije da ojačaju kapacitte za pisanje i implementaciju evropskih projekata. Sa druge strane, prepoznali smo da je važno osnažiti kapacitete I zaposlenih u opštinskim institucijama da I oni razvijaju EU projekte, zbog toga je I pokrenuta inicijativa za organizaciju ove panel diskusije kojoj prisustvujemo danas.

Iskustva opštine Danilovrgrad u razvoju projekata I njihovoj implementaciji na današnjoj diskusiji je iznio Darko Mrvaljević predsjednik Mreže menadžera za razvoj projekata iz Danilovgrada.

Panel diskusija na temu ”Prilike I šanse Crne Gore u procesu pristupanja EU” dio je projekta „YES EU 2018/20192, koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro.

Opština Bijelo Polje uspjela je da u proteklih sedam godina, od kada i postoji Kancelarija menadžera, realizuje oko 20 projekata finansiranih iz sredstava EU  fondova, što je jasan pokazatelj da smo uspjeli da u dovoljnoj mjeri iskoristimo dostupne fondove, saopštio je predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović.

Govoreći danas na panel diskusiji „Prilike i šanse Crne Gore u procesu pristupanja EU“, predsjednik Smolović je istakao da Opština Bijelo Polje prepoznaje značaj i potencijal EU fondova, te da će i u narednom periodu biti fokusirana na korišćenje sredstava iz tih fondova.

„Iako smo do sada uspjeli da realizujemo oko 20projekata, smatram da možemo još više, da Bijelo Polje kao treća opština po veličini u Crnoj Gori i kao opština koja prednjači i avangardna je u mnogim pristupima, možei treba da bude lider i u ovoj oblasti, tako da ćemo se potruditi da u narednom periodu tako i bude“, poručio je Smolović.

On je podvukao da opština Bijelo Polje i javne ustanove čiji je osnivač opština imaju osnove za dalje djelovanje u korišćenju EU fodova, te da već sada ima jasnu strategiju nastupa ka EU fondovima.

„Do sada smo djelovali kroz Kancelariju menadžera opštine i Odjeljenja za EU projekte, a već početkom 2019. godine planiramo snažniji pristpup, jer formiramo novo odjeljenje ojačano kompetentnim ljudskim resursima sprecijalizovanim za EU fonodove. Smatramo da je važno da sve institucije jačaju svoje kapacitete za kreiranje i realizaciju EU projekata, jer njihovom realizacijom možemo unaprijediti kvalitet života građana Bijelog Polja“, istakao je Smolović i napomenuo da će novotvorena kancelarija biti na raspolaganju svim loklnim institucijama, ali i nevladinim organizacijama, koje imaju dobre projektne ideje.

Evropska unija je u proteklom periodu najveći pojedničani donator Crnoj Gori, a od sticanja statusa kandidata Crnoj Gori, a simim tim i lokalnim samoupravama na raspolaganju su značajna sredstava za finansianje projekta koji uspunjavaju stroge EU standarde, kazala je na današnjoj panel diskusiji „Prilike i šanse Crne Gore u procesu pristupanja EU“, Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog wholesale promotional products sekretara Zajednica opština Crne Gore.

Govoreći o dostupnim EU fondovima, Starovlah se posebno osvrnula na IPA fondove, koji su, kako je istakla, najznačajniji i najizdašniji.

„Sama intencija IPE i ovih fondova je da pomogne zemljama kandidatima da što prije ispune stndarde da bi postale članice EU. U okviru IPE II za period 2014 -2020. Crnoj Gori su na raspolaganju prekogranični trilateralni i transnacionalni programi, takozvani programi teritorijalne saradnje i bilateralni programi, u kojima Crna Gora može da učestvuje. To su četiri bilateralna programa sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom, a Bijelo Polje je prihvatljivo za sve, osim za program Crna Gora – Albanija. Takođe, dostpuna su i dva trilateralna programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora, od koji Bijelo Polje isključuje drugi, dok je prihvatljivo za sva tri transnacionalna programa -Dunavskom, Mediteranskom i Jadransko-jonskom programu“, pojansila je Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog sekretara Zajednica opština Crne Gore.