Vjerujte sebi i svojoj intuiciji. Talenat je poput biljke. Potrebno je da ga najpre otkrijete, a zatim ga posadite u zemlju. Međutim, to što ste posadili sjeme ne znači da će ono porasti. Potrebno je da ga svakodnevno njegujete i zalivate, odnosno da radite na sebi i redovno vježbate.

Dajte sebi vremena. Budite strpljivi. Nijedna biljka nije mogla da poraste preko noći. Strpljivo radite na ostvarenju svojih ciljeva. Prelijepa biljka će izrasti baš onda kada bude vrijeme,ali je važno da do tada budete istrajni.

Verujte sebi i svojoj intuiciji. Odvažite se i probajte nove stvari. Možda se upravo u njima krije vaš talenat.

NVO MMNE od svog osnivanja akcenat stavlja na mlade i talentovane ljude, na rad sa njima i pružanje podrške u razvoju

intelektualnih kapaciteta, stvarajući na taj način povoljan ambijent za njihov razvoj i promociju.

Projekat ,,MLADI NOVI SVIJET“ koji se bavi otkrivanjem i njegovanjem talenata u cilju stvaranja podloge te razvoj intelektualne elite naše države, koja će svojim znanjem i zalaganjem biti pokretačka snaga našeg društva i države, sprovodi NVO Multimedial Montenegro, a finansiran je od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.