ZA 12 MLADIH SA SJEVERA CRNE GORE OBEZBJEĐENA BESPLATA FOTO-VIDEO OPREMA

Na današnjoj pres konferenciji javnosti predstavljen projekat “Moderna znanja, vještine i kompetencije” koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore. U pitanju je inovativan projektat fokusiran na moderne trendove i mogućnosti. Koje nude svima nama dostupne tehnologije, besplatni online servisi, platforme i socijalne mreže.

“Cilj nam je da  mlade obučavamo da vrijeme provedeno na intenretu. Socijalnim mrežama i na drugim platformama mogu iskoristiti kao alat kroz koji ostvaruju prihod” rekao je asistent na ovom projektu Boris Vuković.

Kroz projekat će biti  uključeno 12 mladih sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac, studenti, srednjoškolci starosne dobi između 18 i 30 godina.

Kroz projekat će biti organizovana teorijska I praktična obuka. Kroz 4 modula u oblasti multimedijalne produkcije, web developmenta, internet marketinga i upotrebe besplatnih internet patformi preko kojih je moguće ostvariti zaradu.

ZA 12 MLADIH SA SJEVERA CRNE GORE OBEZBJEĐENA BESPLATA FOTO-VIDEO OPREMA

“Zbog prisustva fenomena odliva Mladih Mozgova iz Bjelog Polja, Berana I Mojkovca proistekla je ideja da se kandiduje priloženi projekat. Sa ciljem da edukacijom i obrazovanjem ojačamo nezaposlene mlade. Zadržimo ih na sjeveru i stvorimo preduslove da nakon završetka projekta povećaju svoje šanse za zaposlenje. U deficitarnim oblastima na tržištu rada, honorarno rade ili pokrenu spostveni biznis”rekao je koordinator projekta I predsjednik organizacije Multimedijal Montenegro Željko Đukić.

“Ovim projektom želimo da osnažnimo mlade sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane I Mojkovac. Kako bi nakon završetka projekta imali veće šanse za zaposlenje. Free lance djelovanje I motivisali ih da pokrenu svoje preduzeće. Nakon završetka projekta svi korisnici uključeni u projekat će stvoriti preduslove da ostvaraju stabilne prihode budu uzor drugima i u krajnjem ostanu u svojim gradovima.

Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore koje finansira ovaj projekat. Obezbjedili foto video opremu koja ostaje u vlasništvu korisnika I nakon završetka projekta.  Dakle svi koji prođu niz inovativnih i interesantnih obuka dobijaju opremu. Koju će u kombinaciji sa stečenim znanjima moći da iskoriste I ostvare zaradu, dakle moći će da se bave uslužnim djelatnostima kao što su fotografija, video prodkucija, snimanje reklama, grafički dizajn, izrada web sajtova I sl.” zaključio je Đukić.

Današnja  pres konferenciju organizovana je  u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zaraszne bolesti. Te su danas u Sali hotela Franca ukupno prisutne samo četiri osobe, svim medijima saopštenje za javnast dostavljeno je u pisanom i ekeltronskom formatu.