ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE?

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE?

Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. Pod zagađujućom energijom se misli na radioaktivnost, buku, toplotu, vibracije. Za stanje životne sredine i njeno zagađivanje uvek je odgovoran neki zagađivač.

Zagađivačem se, u najširem smislu, podrazumeva pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću zagađuje životnu sredinu Pitanje „kapaciteta životne sredine”- u najširem smislu pod ovim se podrazumijeva sposobnost životne sredine da prihvati određenu količinu zagađujućih materija, tako da ne nastupi nepovratna šteta u životnoj sredini. Ugrožena životna sredina je određeni dio prostora u kojem zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine. Onda kada nastanu štete u životnoj sredini preduzimaju se različite mjere remedijacije, odnosno sanacije.

Kroz projekat želimo da unaprijedimo ekološku svijesti i društveno-odgovorno ponašanje građana, a posebno učesnika u saobraćaju. Prepoznali smo važnost razvoja saobraćajne kulture učesnika u saobraćaju uz razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja, smanjenje emisije štetnih gasova nastalih radom motora sa unutrašnjim sagorjevanjem u saobraćaju, kao i unaprjeđenje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana Crne Gore.

Projekat „Ekologija u saobraćaju“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.