Zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima

Zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima

U svjetlu ovog značajnog datuma, želimo izraziti zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima koji hrabro obavljaju svoj posao, suočavajući se sa brojnim izazovima.

NVO MMNE se pridružuje sa lokalnog nivoa globalnoj inicijativi obilježavanja Svjetskog dana slobode medija, promociju i zaštitu novinarske slobode širom svijeta.

Posebno naglašavamo važnost lokalnog novinarstva u malim zajednicama. Lokalni novinari igraju ključnu ulogu u informisanju građana o događajima i temama koje direktno utiču na njihov život. Njihov rad ukazuje na mnoge za javnost nevidljive građanske probleme.

Bez slobode medija, nema prave demokratije, niti transparentnog društva u kojem informacije slobodno teku. Kao organizacija posvećena unapređenju pozicije lokalnih medija i novinarstva, MMNE ističe važnost stvaranja podsticajnog okruženja za slobodno novinarstvo, kao i obezbjeđivanje bezbjednosti novinara i medijskih profesionalaca ali i finansijske stabilnosti medija.

Fotografija je zabilježila Ena Pušija u okolini Bijelog Polja.