ZAVRŠNA FAZA KURSA FOTOGRAFIJE ODRŽAVA SE NA OTVORENOM.

ZAVRŠNA FAZA KURSA FOTOGRAFIJE ODRŽAVA SE NA OTVORENOM.

Sjajna ekipa iz Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Kolašina uključena je u niz teorijskih i praktičnih edukacija fokusiranih na profesionalnu fotografiju.

Kurs je jednostavno i interaktivno koncipiran. Sa što dosta praktičnog rada, uz otvorenu raspravu i konsultacije između predavača i polaznika.

Cilj kursa je ostvaren, polaznici su savladali osnove fotografije i u mogućnosti su samostalno raditi i usavršavati stečeno znanje.

Besplatan kurs je omogućen u sklopu implementacije projekta prekogranične saradnje „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ koji je finansiran iz EU programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. A sprovode ga NVO Multimedijal Montenegro iz Bijelog Polja u partnerstvu sa opštinom Jablanica iz Bosne i Hercegovine, opštinom Danilovgrad, i NVO Link iz Mostara.