ZBOG NEZINTERESOVANOSTI MLADIH ZATVORENA KANCELARIJE ZA MLADE

ZBOG NEZINTERESOVANOSTI MLADIH ZATVORENA KANCELARIJE ZA MLADE

Predstavnici opštine Mojkovac koji su prisustvovali sastanku Savjeta mladih za EU, nadaju skorijem otvaranju kancelarije za mlade u ovoj sjevernoj opštini.

Sastanku koji je održan u prostorijama Opštine Mojkovac, mladi su imali priliku da razgovaraju sa odbornikom u Opštini Mojkovac, Radovanom Vidojevićem, rukovodiocem Omladiskog servisa Aleksandarom Vukovićem i Ivanom Medojević predstavnicom kabineta opštine Mojkovac, koja je i aktivna članica Savjeta mladih za EU.

Mlade su najveće interesovanje pokazali za kancelariju za mlade, i uključenost mladih u radu Omladinskog servisa.

Aleksandar Vuković, istakao je da opština Mojkovac nema kancelariju za mlade, ali se nadaju skorijem otvaranju iste.

„Kancelarija za mlade stopirana je u doba Korone, već skoro četiri godine ne radi zbog male zainteresovanosti mladih, ali ipak, nadamo se da ćemo je opet aktivirati. Međutim, postoji omladinski servis koji je počeo sa radom 2018.godine i koji realizuje veliki broj aktivnosti. Veliki broj mladih uključen je u realizaciju naših ideja“, kazao je Vuković.

ZBOG NEZINTERESOVANOSTI MLADIH ZATVORENA KANCELARIJE ZA MLADE

Međutim, Anđela Raičević građanka Mojkovca ističe da bi opština Mojkovac trebala više promovisati programe za mlade, i na taj način uključiti više mladih u rad Omladinskog servisa kao i u radionice i aktivnosti koje realizacije sama opština. Takođe Raičević naglašava da bi se trebali poboljšati programi obrazovanja i na taj način dati više mogućnosti mladima za obrazovanje.

Zanimljiv podatak iznio je i odbornik Radovan Vidojević, koji je kazao da je sve više mladih zainteresovano da ostane u Mojkovcu, te da opština daje svoj doprinos u razvoju preduzetništva, sa akcentom na žensko preduzetništvo. On dodaje da je opština veoma posvećena sportu i razvoju sporta, te da na godišnjem nivou podijele oko 60 000 pomoći za sportske klubove.

Projekat „Evropski kutak“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“. Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore.