PREDNOSTI KORIŠĆENJA INDEKSA

PREDNOSTI KORIŠĆENJA INDEKSA Prednosti korišćenja indeksa: – može da sumira složene, višedimenzionalne podatke specifične za mlade; -lakše je tumačiti od mnogih zasebnih indikatora; -može da procijeni napredak tokom vremena; -obezbjeđuje mehanizam za poređenja među zemljama. Cilj projekta je edukacija i…