Obezbjeđena edukacija za 34 mlade osobe sa sjevera

Obezbjeđena edukacija za 34 mlade osobe sa sjevera

Obezbjeđena edukacija za 34 mlade osobe sa sjevera  Nakon nekoliko dana evaluacije 34 prijave za učešče u projektu „Moderna znanja vještine i kompetencije“ 5 članova evalucione komisije donijelo odluku da svi prijavljeni ostvare pravo da učestvuju i steknu praktična znanja…