UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH!

UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH! Mladi ljudi čine petinu stanovništva Crne Gore. Kreatori politika i donosioci odluka često ispuštaju mlade iz fokusa, iako bimladi ljudi trebalo da budu u centru svake politički važne istrateški važne inicijative. Cilj projekta je…