MESNI PROIZVODI NEMAJU DOBAR ODNOS CIJENE I KVALITETA

MESNI PROIZVODI NEMAJU DOBAR ODNOS CIJENE I KVALITETA

Građani Bijelog Polja koji su učestvovali u istraživanju kažu da su najmanje zadovoljni uslugama kablovskih operatera, a da mesni proizvodi nemaju dobar odnos cijene i kvaliteta.

NVO MMNE je u Bijelom Polju na uzorku od 200 ispitanika po metodi otvorenog upitnika sprovela istraživanje i ispitala stavove građana vezanih za kvalitet usluga i roba koje koriste i kupuju.

Istraživnje je pokazalo da su ispitanici iz Bijelog Polja najmanje zadovoljni uslugama kablovskih provajdera (33%), prevozom, taksijem, vozom, autobusom, avionom (23%), mobilnim provajderima (21%), osiguranjem (15%), bankama (15%).

Ispitanici smatraju, njih 45% da mesni proizvodi nemaju dobar odnos cijene i kvaliteta, takođe, kućna hemija (29%) mliječni proizvodi (20%), alkohol (18%) voće (17%), povrće (14%).

U okviru projekta ,,Vaš novac vaša prava” obuhvaćene su četiri ključne oblasti, a to je odnos cijene i kvaliteta usluga i proizvoda, siva ekonomija i online trgovina, štetnost proizvoda, u kojoj mjeri se koriste i kako se ostvaruju potrošačka prava.

Prema analiziranom uzorku, 71% ispitanika je već kupovalo na internetu, 50% ispitanika internet kupovinu obavlja u Crnoj Gori, 21% u regionu, 10% iz Kine.

Fiskalni račun prilikom online trgovine 30% ispitanika nije dobilo, 15% račun dobija ponekad, 14% račun dobija rijetko, dok svega 14% dobija fiskalizovan račun.

Ispitanici, njih 81% smatra da siva ekonomija predstavlja problem u našem društvu, a 50% misli da su visoki porezi glavni uzrok pojava sive ekonomije, 26% misli zbog nepovjerenja u institucije.

Preko 50% ispitanika smatra da bi smanjenja poreskih opterećenja dopronijelo smanjenju sive ekonomije, a 38% misli da bi se siva ekonomija smanjila pojačanim kontrolama i kaznama.

Ispitanici smatraju, 83% da su energetski napici štetni za zdravlje, čak 82% njih smatra da bi podržali zabranu prodaje energetskih napitaka maloljetnicima.

Višemjesečno istraživanje koje je sprovedeno u Bijelom Polju na uzorku od 200 ispitanika od početa februara do kraja aprila.

Rezultati kompletnog istraživanja dostupni su OVDJE