NAGRAĐENO PET MLADIH U FINALU KVIZA “EU NA DLANU“

NAGRAĐENO PET MLADIH U FINALU KVIZA “EU NA DLANU“ Nakon višemjesečnih kvalifikacija kviza „EU NA DLANU?“ u Bijelom Polju je održano finale kviza.U kvalifikacijama učestvovalo je oko 100 srednjoškolaca iz Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina, Petnjice, Berana i Rožaja. Dvadeset srednjoškolca…

POJAM INDEXA UČEŠĆA MLADIH

POJAM INDEXA UČEŠĆA MLADIH Pruža uvid u mogućnost mladih da se uključe u društvo. Obuhvata uključenost u procese donošenja odluka, njihov pristup tržištu rada i njihovo učešće u društvenom životu. Sastoji se od 22 indikatora i rad na ovom indeksu…

PROJEKAT KAO POLAZNA TAČKA ZA POKRETANJE BIZNISA!

PROJEKAT KAO POLAZNA TAČKA ZA POKRETANJE BIZNISA! ,,Prijavila sam se za projekat Osnaživanje mladih za pokretanje sopstvenog biznisa jer je uključivao neke oblasti koje su me oduvijek zanimale, prevashodno fotografija. Kroz obuku smo mogli naučiti mnogo toga. Tek kada počnemo…