Zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima

Zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima U svjetlu ovog značajnog datuma, želimo izraziti zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima koji hrabro obavljaju svoj posao, suočavajući se sa brojnim izazovima. NVO MMNE se pridružuje sa lokalnog nivoa globalnoj inicijativi obilježavanja Svjetskog…

POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN

POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN Malo se govori o položaju i problemu novinara u malim sredinama. Novinari kao poslenici javne riječi svakodnevno se susrijeću sa mnogim problemima. Takođe, plate novinara nijesu na zadovoljavajućem nivou, a suočeni su sa brojnim preprekama u…

PRIJAVI SE: BESPLATNA OBUKA TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA

PRIJAVI SE: BESPLATNA OBUKA TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA Pozivamo sve zainteresovane na dvodnevnu stručnu edukaciju televizijskog novinarstva. Ovom obukom pruža Vam se mogućnost da unaprijedite svoje kapacitete za zapošljavanje i rad u sektoru kreativnih industrija. Upoznati će te se sa osnovama novinarstva,…

23 Januar - POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN

23 Januar – POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN

23 Januar – POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN POVODOM DANA NOVINARA NVO „MMNE“ SA POSLENICIMA BJELOPOLJSKE JAVNE RIJEČI: POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) iz Bijelog Polja, povodom 23. januara – Dana novinara, razgovarala je sa novinarima iz naše…