MLADI MORAJU U VEĆOJ MJERI POHAĐATI EDUKATIVNE RADIONICE

MLADI MORAJU U VEĆOJ MJERI POHAĐATI EDUKATIVNE RADIONICE Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi. Tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatorima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Diviac, sredstvima…

PRIJAVI SE: BESPLATNA OBUKA TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA

PRIJAVI SE: BESPLATNA OBUKA TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA Pozivamo sve zainteresovane na dvodnevnu stručnu edukaciju televizijskog novinarstva. Ovom obukom pruža Vam se mogućnost da unaprijedite svoje kapacitete za zapošljavanje i rad u sektoru kreativnih industrija. Upoznati će te se sa osnovama novinarstva,…

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%.

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%. Prema izvještaju o praćenju političkog, društvenog i ekonomskog učešća mladih u Crnoj Gori koji obuhvataju indikatore iz 2021. godine stanje nije dobro, samozaposlenih mladih ljudi u Crnoj Gori je 6,8%, stopa zaposlenosti mladih…

BEĆIROVIĆ: PRVI NOVAC SAM ZARADIO KAO SREDNJOŠKOLAC

BEĆIROVIĆ: PRVI NOVAC SAM ZARADIO KAO SREDNJOŠKOLAC Potpredsjenik opštine Bijelo Plje, Nermin Bećirović prije javne funkcije koju obavlja sada, bavio se preduzetnišvom. Tokom obraćanja na edukativnom predavnju sa uspješnim preduzetnicima govorio je o tome kako je zaradio svoj prvi novac.…

RAKONJAC: PRAKSA JE NA POČETKU BITNIJA OD NOVCA

RAKONJAC: PRAKSA JE NA POČETKU BITNIJA OD NOVCAMladen Rakonjc, izvršni direktor IT kompanije Infinum, tokom obraćanja na edukativnom predavnju sa uspješnim preduzetnicima govorio je o važnosti sticanja prakse. On je tom prilikom sa prisutnima podijelio njegova uskustva tokom prakse i…

Povećati saradnju sa sektorima koji sprovode omladinsku politiku

Povećati nivo saradnje i koordinacije između različitih sektora koji sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori Potrebno je hitno formiranje Nacionalnog savjeta za mlade i Lokalnih savjeta kao djelova mehanizama za učešće mladih u donošenju odluka. Cilj projekta je edukacija i…

STRATEGIJA EU ZA MLADE

STRATEGIJA EU ZA MLADE Stratregija EU za mlade 2019-2027 stavlja učešće mladih u prvi plan omladinske politike! Države članice su pozvane da podstiču i promovišu inkluzivno demokratsko učešće svih mladih u demokratskim procesima i društvu, da ih aktivno angažuju, podržavaju…

OMLADINSKA POLITIKA

OMLADINSKA POLITIKA Omladinska politika definisana je kao „skup mjera u aktivnosti koje drzavni organi, organi drzavne uprave, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski i učenički parlamenti i druga pravna lica preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja…

NEDJELJA UČEŠĆA MLADIH

NEDJELJA UČEŠĆA MLADIH Malo mladih se odlučuje za samozapošljavanje, posebno mladih žena. 2021. godine procenat samozaposlenih mladih ljudi varirao je od oko 3% u Sjevernoj Makedoniji i Turskoj, dok je taj procenat u Albaniji oko 18%. NEDJELJA UČEŠĆA MLADIH Statistika…