UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH!

UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH! Mladi ljudi čine petinu stanovništva Crne Gore. Kreatori politika i donosioci odluka često ispuštaju mlade iz fokusa, iako bimladi ljudi trebalo da budu u centru svake politički važne istrateški važne inicijative. Cilj projekta je…

JAVNI POZIV

 BESPLATNA OBUKA ZA IZRADU BIZNIS PLANA Pozivamo sve zainteresovane osobe na trodnevnu stručnu edukaciju za razvoj biznis ideja i izradu biznis plana. Sa njom kandidati mogu aplicirati na javne pozive Investicionog razvojnog fonda i bespovratna sredstva kod Opštine Bijelo Polje…

NEDOSTACI KORIŠĆENJA INDEKSA

NEDOSTACI KORIŠĆENJA INDEKSA Nedostaci korišćenja indeksa: -može da šalje obmanjujuće poruke o politici ako se pogrešno protumači; -izbor indikatora je ograničen na podatke koji se sistematski prikupljaju godišnje i obrađuju na isti način u svim zemljama. Cilj projekta je edukacija…

Povećati saradnju sa sektorima koji sprovode omladinsku politiku

Povećati nivo saradnje i koordinacije između različitih sektora koji sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori Potrebno je hitno formiranje Nacionalnog savjeta za mlade i Lokalnih savjeta kao djelova mehanizama za učešće mladih u donošenju odluka. Cilj projekta je edukacija i…

OSIGURATI NASTAVAK POZITIVNIH POMAKA

OSIGURATI NASTAVAK POZITIVNIH POMAKA U VEZI SA SPROVOĐENJEM OMLADINSKE POLITIKE NA NACIONALNOM I LOKALNOM NIVOU Osigurati nastavak pozitivnih pomaka u vezi sa sprovođenjem omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Uključujući dalje jačanje lokalnih servisa za mlade i jačanje segmenta…

STRATEGIJA EU ZA MLADE

STRATEGIJA EU ZA MLADE Stratregija EU za mlade 2019-2027 stavlja učešće mladih u prvi plan omladinske politike! Države članice su pozvane da podstiču i promovišu inkluzivno demokratsko učešće svih mladih u demokratskim procesima i društvu, da ih aktivno angažuju, podržavaju…

PODACI KOJI SE TIČU MLADIH TREBA DA SU LAKO DOSTUPNI!

Sve nadlezne institucije trebaju da prikupljaju podatke vezane za mlade, u oblasti ekonomske, društvene i političke participacije i to za kategoriju mladih kako je ona zakonski definisana (od 15 do 30 godina u Crnoj Gori). Podaci koji se tiču mladih…

OGROMAN PROCENAT MLADIH NAPUŠTA CRNU GORU!

OGROMAN PROCENAT MLADIH NAPUŠTA CRNU GORU! Ogroman procenat mladih želi da napusti i Crnu Goru i region – taj podatak nas mora otrijezniti i motivisati da stvaramo omladinske politike koje će te mlade zadržati ovdje“, jedna je od poruka sa…

NEET RATE 2021

NEET RATE 2021 Ovu nedjelju posvećujemo učešću mladih u ekonomskom i političkom životu u pet zemalja našeg regiona uključujući #CG. Nedovoljno učešće mladih je zajednički problem naše i ovih zemalja. Na osnovu Indeksa učešća mladih predstavljamo neke od rezultata. Procenat…

NEDJELJA UČEŠĆA MLADIH

NEDJELJA UČEŠĆA MLADIH Malo mladih se odlučuje za samozapošljavanje, posebno mladih žena. 2021. godine procenat samozaposlenih mladih ljudi varirao je od oko 3% u Sjevernoj Makedoniji i Turskoj, dok je taj procenat u Albaniji oko 18%. NEDJELJA UČEŠĆA MLADIH Statistika…

NEET STOPA

Prema najnovijim istraživanjima o ekonomskom učešću mladih 2021. godine 26.5 % je NEET populacije, mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, ne rade i 3 ne pohadjaju obuke. Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili…

PREDSTAVLJANJE INDEKSA UČEŠĆA MLADIH ZA 2021.

PREDSTAVLJANJE INDEKSA UČEŠĆA MLADIH ZA 2021. “Indeks učešća mladih koji NVO Prima objavljuje poslednjih šest godina u okviru projekta “WB&T for EmploYouth – Podrška zapošljavanju mladih iz osjetljivih grupa”, je važan za praćenje trenda napretka, odnosno nazadovanja naše zemlje kada…

PROBLEMA JE DOSTA, POČEV OD POLOŽAJA MLADIH U CRNOJ GORI!

PROBLEMA JE DOSTA, POČEV OD POLOŽAJA MLADIH U CRNOJ GORI! ,,Moramo da iznesemo svoje mišljenje kako te probleme da rješavamo. Na taj način bi bili vidljiviji institucijama sistema i našim odbornicima i poslanicima. Inače problema je dosta, počev od položaja…

NVO MMNE JE POČASNA ČLANICA

NVO MMNE JE POČASNA ČLANICA #YOUTHUB MREŽE KREIRAMO POVOLJAN AMBIJENT! Pratimo dešavanja u državi, vršimo monitornig rada opštinskih i državnih institucija, učestvujemo u donošenju odluka. Prepoznajemo izazove sa kojima se suočavaju zajedenica i pojedinci, dajemo konkretne predloge kako da ih…

POJAM INDEXA UČEŠĆA MLADIH

POJAM INDEXA UČEŠĆA MLADIH Pruža uvid u mogućnost mladih da se uključe u društvo. Obuhvata uključenost u procese donošenja odluka, njihov pristup tržištu rada i njihovo učešće u društvenom životu. Sastoji se od 22 indikatora i rad na ovom indeksu…